Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Dette er forankret gjennom prosedyrer og etiske retningslinjer satt av NOFI konsern.

Aktsomhetsvurderinger

Det gjennomføres gjennomfører regelmessig aktsomhetsvurderinger av eget selskap, leverandører og forretningspartnere i tråd med OECD’s retningslinjer for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Aktsomhetsvurderinger er en del av selskapets system for risikostyring.

NOFI Oppdrettservice er underlagt konsernets plan på dette. Se NOFI Konsern for status. 

Åpenhetsloven