Miljøriktig og effektiv servicestasjon til havbruks og oppdrettsnæringen.

NOFI Oppdrettservice hadde sitt første hele driftsår i 2012 og er et spennende samarbeid mellom NOFI-konsernet og Egersund Net AS, der eierskapet er 50/50. I dag er NOFI Oppdrettservice en av de største industribedriftene på Skjervøy.


NOFI Oppdrettservice er gjennom mange års utvikling og samarbeid med våre kunder blitt en solid og dyktig leverandør av servicetjenester til havbruksnæringen. Selskapet har to sertifiserte, moderne, miljøriktige og effektive servicestasjoner, på Skjervøy og i Kvalsund, Hammerfest. Begge stasjonene har stor kapasitet og er godt utstyrt og tilpasset service på notposer.

Vi har stort fokus på miljø i alle våre prosesser. Våre servicestasjoner holder høy standard med tanke på avfallshåndtering og øvrige miljøkrav vår næring er underlagt. Egersund Net har gjennom samarbeid med leverandør utviklet renseteknologi for prosessvann i forbindelse med vasking av oppdrettsnøter, som er implementert hos NOFI Oppdrettservice. Dette er den beste renseteknologien som finnes i markedet og som tilfredsstiller myndighetens krav med god margin.


MILJØ

Vi har stort fokus på miljø i alle våre prosesser. Våre servicestasjoner holder høy standard med tanke på avfallshåndtering og øvrige miljøkrav vår næring er underlagt.