NOFI Oppdrettservice har to servicestasjoner i Nord-Norge. Begge sertifisert i henhold til krav i NYTEK forskrift og NS 9415. Stasjonene er lokalisert på Skjervøy og i Kvalsund, Hammerfest.

NOFI Oppdrettservice har to servicestasjoner i Nord-Norge. Begge sertifisert i henhold til krav i NYTEK forskrift og NS 9415. Stasjonene er lokalisert på Skjervøy og i Kvalsund, Hammerfest.

SKJERVØY

NOFI Oppdrettservice - Skjervøy

NOFI Oppdrettservice har hovedkontor på Skjervøy og ble etablert i 2009. Her er hovedadministrasjon for begge stasjonene. Stasjonen er en miljøriktig servicestasjon med en notvaskemaskin som har en kapasitet på 37m3. Stasjonen har tårnkran med en løftekapasitet på 16 tonn (7,5 tonn på maks arm). Høyde under løftekrok er 42 meter. Notverkstedet har 3 bøtebaner. Bøtebanene er rigget med utstyr for praktisk og effektiv drift. Notimpregnatoren har ett volum på 20m3. Tørkesystemet er bygd slik at nota spoles og tørkes på en stor tørketrommel. Tørkeprosessen er energibesparende og basert på et effektivt avfuktersystem.
Prosessferdige notposer lages i lagerhaller på totalt 1600m2 for fortløpende utlevering til kunder.

KVALSUND

NOFI Oppdrettservice Kvalsund

NOFI Oppdrettservice sin servicestasjon i Kvalsund ble åpnet høsten 2021. En moderne og miljøriktig stasjon med stort sett lik kapasitet og utførelse som servicestasjonen på Skjervøy. Notvaskemaskin har en kapasitet på 52m3. Stasjonen har tårnkran med en løftekapasitet på 16 tonn (7,5 tonn på maks arm). Høyde under løftekrok er 42 meter. Notverkstedet har 3 bøtebaner. Bøtebanene er rigget med utstyr for praktisk og effektiv drift. Notimpregnatoren har ett volum på 24m3.

Servicestasjonen i Kvalsund har en litt annen utførelse på tørkemetode enn stasjonen på Skjervøy. Tørkesystemet er bygd opp slik at deler av nota henger fra en rull under taket i tørkerommet. Kraftige vifter sirkulerer lufta gjennom nota og vannet trekkes ut av lufta ved hjelp av et effektivt avfuktersystem. Dette systemet har større kapasitet og en vesentlig kortere tørketid. Tørkeprosessen er energibesparende og effektiv.

Prosessferdige notposer lagres i lagerhall for fortløpende utlevering til kunder.

Vi har på begge anleggene hatt stort fokus på å ha god infrastruktur, tydelig skille mellom ren og skitten sone samt gode prosedyrer og rutiner for forflytning av utstyr og personell mellom sonene.

NOFI Oppdrettservice har to servicestasjoner i Nord-Norge. Begge sertifisert i henhold til krav i NYTEK forskrift og NS 9415. Stasjonene er lokalisert på Skjervøy og i Kvalsund, Hammerfest.

SERVICE

Våre kunder skal alltid kunne stole på at servicen er av beste kvalitet og utføres i henhold til våre prosedyrer og gjeldene forskrifter!