NOFI Oppdrettservice AS er et sertifisert serviceverksted, i henhold til krav i NYTEK- forskriften og NS 9415 for ettersyn og reparasjon av produktsertifiserte notposer til bruk i flytende akvakulturanlegg.

NOFI Oppdrettservice AS er et sertifisert serviceverksted, i henhold til krav i NYTEK- forskriften og NS 9415 for ettersyn og reparasjon av produktsertifiserte notposer til bruk i flytende akvakulturanlegg. 
Det er et meget høyt fokus på kvalitet. Kunder skal alltid kunne stole på at det utføres den beste servicen på deres notposer og utstyr gjennom hele livssyklusen til produktene.

Vasking

Vi har god kapasitet på vask og håndterer nøter inntil 200 meter i omkrets. Vasking gjennomføres skånsomt, samtidig som den gir et veldig bra resultat. Notvaskingen blir grundig utført i en kontrollert prosess.

Notservice

For å sikre optimal levetid for en notpose, er det viktig at den kontrolleres jevnlig. I våre moderne notverksteder, både på Skjervøy og i Kvalsund, reparerer og kontrollerer våre dyktige medarbeidere notposer i henhold til NS 9415.

Impregnering

Nøtene impregneres i en vakuumimpregnator der stoffet pumpes gjentatte ganger gjennom nota. Overskuddsvæske pumpes deretter ut for gjenbruk. Vår impregneringsprosess gir en meget godt sluttresultat, er mengdebesparende og gjør at nota holder seg godt i hele bruksperioden.

Tørking

Vi har to forskjellige tørkeprosesser. På Skjervøy tørkes posene på en gigantisk tørketrommel, mens det på den nye servicestasjonen vår i Kvalsund benyttes tørkerom. Begge tørkeprosessene er basert på avfukting, er energisparende og gir en meget godt sluttresultat.

Lager

Vi har også et godt lager- og logistikksystem og alle notposene lagres fortrinnsvis inne. Lagring innendørs er å betrakte som den beste lagringsmetode for notposer.